امروز يکشنبه 10 مرداد 1400      
کمیسیون مزایدات صندوق احیاء نتایج فراخوان عمومی را اعلام کرد
سرمایه گذاری 77 میلیاردی در شش بنای تاریخی
کمیسیون فراخوان های صندوق احیاء نتایج فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی و فرهنگی را اعلام کرد. بر این اسا احیای شش بنای تاریخی و فرهنگی با سرمایه گذاری 77 میلیارد ریالی به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء، در نشست کمیسیون فراخوان های صندوق احیاء که صبح امروز(یکم اردیبهشت) در سالن اجتماعات عمارت مسعودیه برگزار شد، تقاضاهای ارسالی از سوی سرمایه گذاران بررسی و در نهایت با واگذاری مرمت، احیاء و حق بهره برداری مدت معین شش بنای تاریخی به بخش خصوصی موافقت شد.

خانه پروین اعتصامی با کاربری فرهنگی-هنری، خانه علوی با کاربری فرهنگی-آموزشی (موزه همراه با آموزشگاه سفال با حفظ کاربری موجود)، خانه طلوعی فر با کاربری فرهنگی-هنری،پذیرایی-تجاری، خانه حشمت اللشکر با کاربری فرهنگی- اقامتی -پذیرایی، کاروانسراس شاه عباسی دامغان  با کاربری فرهنگی و قلعه حیدرآباد با کاربری فرهنگی-هنری،اقامتی پذیرایی شش بنای تاریخی هستند که با سرمایه گذاری بخش خصوصی مرمت و احیا می شوند.

گفتنی است حجم سرمایه گذاری جذب شده برای این منظور 77 میلیارد و 419 میلیون ریال است که بیش از 100 نفر هم اشتغالزایی خواهد داشت. جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه مرمت و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در حالی از سوی صندق احیا پیگیری و محقق شده است که به دلیل شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، سرمایه گذاران با چالش های متعددی مواجه هستند. این مهم نشان می دهد در صورت ایجاد زیرساخت های مناسب، می توان اعتماد سرمایه گذارن را جلب کرده و کارهای بزرگی با مشارکت آنها در حوزه حفاظت، مرمت و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی رقم زد .1400/2/1

کلید واژه: